F1RCGP2017 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2017コンストラクターズ ポイントランキング (6戦有効)

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
ZEN 9615261540 - - - - ----
2
Futaba F-1 Racing 91 -30 -28 - -33 - ----
3
Morotech B 85261925 - - - - -15---
4
Big+3 Racing 43 - -18 - - - - -25---
5
ZEN RC Circuit 38 -18 -20 - - - - ----
6
Team ALBATROSS 30 - -12 - - - - -18---
7
MISAKI RCC 25 - - - - - -25 - ----
8
Atlantis 2525 - - - - - - - ----
9
TBN 12 - 6 - 6 - - - - ----
10
Prochemi 1212 - - - - - - - ----
11
HiroFactory Racing Family 1010 - - - - - - - ----
12
Scuderia Wandra 6 - 2 - 4 - - - - ----
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Yukinobu Nojiri(MRB) 73181525 - - - - -15---
2
Takatoshi Morita(FUR) 54 -18 -18 - -18 - ----
3
Hideki Tada(ZEN) 50 -25 -25 - - -- ----
4
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 4615 11515 - - - - ----
5
Takayoshi Kawano(BI3) 43 - -18 - - - - -25---
6
Michihiro Takayasu(FUR) 37 -12 -10 - -15 - ----
7
Takashi Osaki(ALB) 30 - -12 - - - - -18---
8
Hikaru Yazaki(MIR) 25 - - - - - -25 - ----
9
Shinnosuke Ogino(ATL) 2525 - - - - - - - ----
10
Makoto Yamada(ZER) 20 - 8 -12 - - - - ----
11
Nozomi Iizuka(ZER) 18 -10 - 8 - - - - ----
12
Kazushi Suzuki(TBN) 12 - 6 - 6 - - - - ----
13
Tatsuya Hibino(PCM) 1212 - - - - - - - ----
14
Hironobu Nakatani(HRF) 1010 - - - - - - - ----
15
Masato Watanabe(MRB) 8 8 - - - - - - - ----
16
Tatsuya Moteki(WAN) 6 - 2 - 4 - - - - ----
17
Yuichiro Asahi(MRB) 4 - 4 - - - - - - ----F-1スケールクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masateru Ezaka(SAUB-01) 1031825 -10 -2525 - ----
2
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 93 815 -121518 - -25---
3
Takashi Kamada(FERR-02) 43 - -25 - - - - -18---
4
Taiichirou Uemura(REDB-01) 25 - - - -25 - - - ----
5
Naoyuki Mori(WILL-01) 25 - - -25 - - - - ----
6
Takuya Nakagawa(MERC-01) 2525 - - - - - - - ----
7
Makoto Miyamoto(JAGU-01) 18 - - - -18 - - - ----
8
Fumihiko Omura(GALE-01) 18 - - -18 - - - - ----
9
Daiki Yata(JORD-02) 18 -18 - - - - - - ----
10
Seiji Ito(FERR-03) 15 - - -15 - - - - ----
11
Tatsuya Ishikawa(MCLA-01) 15 - - - - - - - -15---
12
Yasuhiro Namba(MERC-02) 1515 - - - - - - - ----
13
Isao Sakai(JORD-01) 1212 - - - - - - - ----
14
Naoki Nakagawa(FERR-01) 1010 - - - - - - - ----
15
Kaoru Umetsu(RENA-01) 8 - - - 8 - - - - ----

F-1クラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tsutomu Arakawa 6525 -10 - -25 - -15---
2
Masateru Ezaka 58 815 -18 - 425 - ----
3
Tsubasa Iizuka 50 -25 -25 - - - - ----
4
Tsukasa Gouda 43 - -18 - - - - -25---
5
Mamoru Furukawa 43 - -25 - - - - -18---
6
Ryuichi Shigematsu 41 1 2 -1025 6 - - 0---
7
Tomonori Onishi 4015 - - - - - -25 ----
8
Makoto Takahira 27 - -15 - - - - -12---
9
Masato Doi 2712 - - - - - -15 ----
10
Hideki Masui 18 - - 8 - - - - -10---
11
Kota Miwa 1810 - - - - 8 - - ----
12
Norihiro Kotani 18 - - - - - - -18 ----
13
Masatoshi Utsubo 18 - - - - -18 - - ----
14
Keizo Ohmachi 18 - - - -18 - - - ----
15
Hiroshi Sakurai 18 -18 - - - - - - ----
16
Kenji Ogino 1818 - - - - - - - ----
17
Kazuo Ashizaki 15 - - - - -15 - - ----
18
Taiichirou Uemura 15 - - - -15 - - - ----
19
Kenji Yamazaki 15 - - -15 - - - - ----
20
Manabu Tayama 12 - - - - - - -12 ----
21
Kazumi Numata 12 - - - - -12 - - ----
22
Shigeaki Ina 12 - - -12 - - - - ----
23
Atsushi Sugimoto 12 - -12 - - - - - ----
24
Toshinori Suzuki 12 -12 - - - - - - ----
25
Hiroyuki Yoshimoto 10 - - 2 - - - - - 8---
26
Kouichi Yasuda 10 - - - - - - -10 ----
27
Hidekazu Tachino 10 - - - - -10 - - ----
28
Makoto Ohyama 10 -10 - - - - - - ----
29
Hideto Morikawa 8 4 4 - - - - - - ----
30
Shuhei Kaihori 8 - - - - - - - 8 ----
31
Hajime Sakusabe 8 - 8 - - - - - - ----
32
Shuuji Takahira 7 - - 1 - - - - - 6---
33
Kikuo Nakatsu 6 - - 6 - - - - - ----
34
Kouki Masuda 6 - 6 - - - - - - ----
35
Kenji Uemura 6 6 - - - - - - - ----
36
Shigetoshi Morihara 4 - - - - - - - - 4---
37
Kouichi Hattori 4 - - 4 - - - - - ----
38
Shoji Okabayashi 2 - - - - - - - - 2---
39
Kenichi Nakano 2 - - - - - 2 - - ----
40
Isao Sakai 2 2 - - - - - - - ----
41
Takayuki Yoshii 1 - - - - - - - - 1---
42
Hiroyuki Kidu 0 - - 0 - - - - - 0---
42
Takashi Kamada 0 - - 0 - - - - - 0---
44
Keiji Kinoshita 0 - - - - - - - - 0---
44
Hirokazu Koriyama 0 - - - - - - - - 0---
46
ShinjiTanaka 0 - - 0 - - - - - ----
46
Shingo Koyama 0 - - 0 - - - - - ----
46
Tatsuya Sadano 0 - - 0 - - - - - ----

F-1グランプリラバークラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masakatsu Kinoshita 8325 -18 - -15 - -25---
2
Keiji Kinoshita 6315 -12 - -18 - -18---
3
Kohei Tomita 25 - - - - - - -25 ----
4
Masatoshi Utsubo 25 - - - - -25 - - ----
5
Makoto Takahira 25 - -25 - - - - - ----
6
Takashi Kamada 25 - -10 - - - - -15---
7
Yuichi Hamaguchi 18 - - - - - - -18 ----
8
Kazumi Kato 1818 - - - - - - - ----
9
Hironobu Nakatani 15 - - - - - - -15 ----
10
Tatsuya Sadano 15 - -15 - - - - - ----
11
Yukinobu Nojiri 12 - - - - - - -12 ----
12
Riyuji Nishiguchi 10 - - - - - - -10 ----
13
Takuya Nakagawa 8 - - - - - - - 8 ----
14
Masateru Ezaka 6 - - - - - - - 6 ----
15
Kouji Inaba 4 - - - - - - - 4 ----
優勝ポイント
無効ポイント

2016年 ポイントランキング


2015年 ポイントランキング


2014年 ポイントランキング


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング