F1RCGP2011 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2011コンストラクターズ ポイントランキング

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
RCmagazine TeamBomber213 -371212432543154018 -25
2
ALEX RACING Winners 171331822 - - -1143301225 -
3
PAPER MOON 85 610 8 - - 012 81025 120
4
ZEN 85 8152519-10 6 0 - 8 - 8
5
BIG+3 Racing 6510 -16 - -1215 - - - -12
6
MOROTECH 59 2 - 2 - -18 -22 - - -15
7
HiroFactory Racing Familly 57 - - - 0 - 6 0 0 2162310
8
Team Tech F-1 4737 - 6 - - - 0 0 0 - 4 -
9
Futaba F-1 Racing 41 - 6 -15 - - - 2 -17 - 1
10
ALEX RACING 39 0 1 0 -- 0 2 614 412 -
11
RUSH 37 - - -33 - - 4 - - - - -
12
PRO2.stn 27 - - - -27 - - - - - - -
13
クラブかわはら 24 - - - - - - - - - -24 -
14
Team Castrol Lotus 23 - 6 - 4 - 8 - 4 - 1 - -
15
Team いけと〜ん? 18 4 -10 - 2 - - - - - 2 -
16
MOROTECH SPEED WAY 16 - - - - -16 - - - - - -
17
TEAM サウナ 12 - - - - - - 8 0 4 - - -
18
ばかうけレーシング・ゴージャス 12 - - - -12 - - - - - - -
19
TMサーキットB 10 - - - - - - - 0 - -10 -
20
袖スタ 10 - - -10 - - 0 - - - - -
21
TEAMばかうけINTERNATIONAL  10 - - - -10 - - - - - - -
22
Team YM 8 - 8 - - - - - - - - - -
23
NEXTER TYPE O 7 - - - - 7 - - - - - - -
24
PSG 6 - - - - - - - - - - - 6
25
Team 800 6 - - - 6 - 0 - - - - - -
26
TEAMクレスト2軍 6 - - - - - 6 - - - - - -
27
TEAM L 4 - - - - - - - - - - - 4
28
PRO-SHOP FUTABA 2 - 0 - 2 - - - - - - - -
29
FUKUSHIMAYA TEAM KIWI 1 0 0 - - - - 0 0 1 - - -
30
FREEDOM 1 1 0 0 - - - 0 - 0 - - -
31
フェイスワン レーシング 1 - - - - - - - 1 0 - - -
32
TMサーキット 0 0 - 0 - - - - 0 - - 0 -
33
PAPER MOON R 0 - - - - - - 0 0 0 - - -
34
龍馬伝説 0 - - 0 - - - - - - - - 0
35
TASAKI RACING FACTORY 0 - - - - - - 0 0 - - - -
36
TEAM PP 0 - - - - - - - - - - - 0
36
TEAM PY 0 - - - - - - - - - - - 0
36
TEAM PC 0 - - - - - - - - - - - 0
36
TEAM RP 0 - - - - - - - - - - - 0
36
TEAM ICU 0 - - - - - - - - - - - 0
36
TEAM K 0 - - - - - - - - - - - 0
36
RCF 0 - - - - - - - - - - - 0
36
Team ALBATROSS 0 - - - - - - - - - - - 0
44
レネシス 0 - - - - - - - - - - 0 -
44
HASEKYO 0 - - - - - - - - - - 0 -
46
ARC 0 - - - - - - - - 0 - - -
47
TMサーキットA 0 - - - - - - - 0 - - - -
47
英田連合  0 - - - - - - - 0 - - - -
49
TEAMクレストAAA 0 - - - - - 0 - - - - - -
50
TEAM CREAMY 0 - - 0 - - - - - - - - -
51
Team M 0 - 0 - - - - - - - - - -
51
SMOKER 0 - 0 - - - - - - - - - -
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2011ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Takashi Kato (BOM)143 -121212252525152518 -25
2
Akihiro Yokoi (ALW)11018 018 - - - 125121225 -
3
Tsutomu Hashimoto (ZEN) 84 8152518 -10 6 0 - 8 - 8
4
Naoki Kuroda (PAM) 83 610 8 - - 012 01025 118
5
Hiroshi Kamibayashi (ALW) 831518 4 - - -101818 - - -
6
Takayoshi Kawano (BI3) 5010 - 1 - -1215 - - - -12
7
Takatoshi Morita (FUR) 36 - 6 -15 - - - - -15 - -
8
Akio Sobue (BOM) 33 - - - - - -18 015 - - -
9
Yuta Koike (MRO) 30 - - - - -18 -12 - - - -
10
Mamoru Ishikawa (RUS) 29 - - -25 - - 4 - - - - -
11
Shigeki Morishima (HFR) 29 - - - 0 - 6 0 0 2 615 -
12
Eiji Morohashi (MRO) 29 2 - 2 - - - -10 - - -15
13
Hironobu Nakatani (HFR) 28 - - - 0 - 0 0 0 010 810
14
Tatsuya Hibino (ALE) 26 0 0 0 - - 0 2 0 8 412 -
15
Kazushige Tomita (TTF) 2525 - - - - - - 0 - - - -
16
Shinnosuke Adachi (BOM) 25 -25 - - - - - - - - - -
17
Tsuyoshi Yoshinouchi(IKE) 18 4 -10 - 2 - - - - - 2 -
18
Kei Ogihara (CKA) 18 - - - - - - - - - -18 -
19
Atsushi Kawamoto (BOM) 18 - - - -18 - - - - - - -
20
Kikuo Nakatsu (BI3) 15 0 -15 - - 0 - - - - - -
21
Hajime Katagiri (MSW) 15 - - - - -15 - - - - - -
22
Mikio Hotta (PR2) 15 - - - -15 - - - - - - -
23
Morito Yamashita (ALE) 13 - 1 - - - - 0 6 6 - - -
24
Kazuya Saitou (TSA) 12 - - - - - - 8 0 4 - - -
25
Daiyu Kobayashi (PR2) 12 - - - -12 - - - - - - -
26
Hideki Tamura (TTF) 1212 - - - - - - - - - - -
27
Keita Toki (LTS) 11 - 2 - 4 - 0 - 4 - 1 - -
28
Shinya Arizuka (TTF) 10 - - 6 - - - 0 - 0 - 4 -
29
Kunio Shimabukuro (TMB) 10 - - - - - - - 0 - -10 -
30
Makoto Morikawa (BRI) 10 - - - -10 - - - - - - -
31
Etsurou Suzuki (SOD) 10 - - -10 - - - - - - - -
32
Mio Hakamata (PAM) 8 - - - - - - - 8 - - - -
33
Miffy Toki (LTS) 8 - - - - - 8 - - - - - -
34
Kouji Ohshima (BRG) 8 - - - - 8 - - - - - - -
35
Nobuyuki Sato (RUS) 8 - - - 8 - - - - - - - -
36
Masami Hirosaka (TYM) 8 - 8 - - - - - - - - - -
37
Yuuichi Iida (800) 6 - - - 6 - 0 - - - - - -
38
Dragon Lee (PSG) 6 - - - - - - - - - - - 6
39
Kazuyuki Nagai (CKA) 6 - - - - - - - - - - 6 -
40
Sora Kasuga (NEX) 6 - - - - 6 - - - - - - -
41
Hayato Ishioka (CR2) 4 - - - - - 4 - - - - - -
42
Lau Wai Leung (TEL) 4 - - - - - - - - - - - 4
43
Hiromitsu Matsubara (BRG) 4 - - - - 4 - - - - - - -
44
Shigeru Toki (LTS) 4 - 4 - - - - - - - - - -
45
Tsutomu Arakawa (PAM) 2 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - 2
46
David Tse (FUR) 2 - 0 - 0 - - - - - 2 - -
47
Makoto Ohyama (PSF) 2 - 0 - 2 - - - - - - - -
48
Shinya Kimura (FUR) 2 - - - - - - - 2 - - - -
49
Toshiki Kunimoto (CR2) 2 - - - - - 2 - - - - - -
50
Tomihito Fukushima (FKS) 1 - 0 - - - - 0 0 1 - - -
51
Mikio Kondo (FAR) 1 - - - - - - - 1 0 - - -
52
Jirou Ozaki (FRE) 1 1 0 - - - - - - - - - -
53
Michihiro Takayasu (FUR) 1 - - - - - - - - - - - 1
54
Mikio Kuriyama (MSW) 1 - - - - - 1 - - - - - -
55
Kouji Matsunaga (NEX) 1 - - - - 1 - - - - - - -
56
Kazuki Endo (ZEN) 1 - - - 1 - - - - - - - -
57
Yukinobu Nojiri (TMC) 0 0 - 0 - - - - 0 - - 0 -
58
Tsutomu Yamada (PAR) 0 - - - - - - 0 0 0 - - -
58
Minoru Takeshima (PAR) 0 - - - - - - 0 0 0 - - -
60
Masaki Yoshida (FRE) 0 - - 0 - - - 0 - 0 - - -
61
Makoto Takahira (RYO) 0 - - 0 - - - - - - - - 0
62
Yasuhiro Ishitani (TTF) 0 - - - - - - - 0 - - 0 -
63
Tsuyoshi Fukuta (FAR) 0 - - - - - - - 0 0 - - -
64
Junichi Kutsuna (TAS) 0 - - - - - - 0 0 - - - -
65
Keiji Yamamoto (FKS) 0 0 - - - - - 0 - - - - -
66
Nobuhiro Arai (800) 0 - - - 0 - 0 - - - - - -
67
Pat Poon Siu Pung (TPP) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Penny Yip (TPY) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Patrick Chau (TPC) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Rick Paugh (TRP) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Derek Yuen (ICU) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Leung Chi Hung (ICU) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Ng Wai Kei (TEK) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Joe Lo (RCF) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Takashi Osaki (ALB) 0 - - - - - - - - - - - 0
76
Sinji Hasegawa (HAS) 0 - - - - - - - - - - 0 -
76
Kouichi Haruyama (REN) 0 - - - - - - - - - - 0 -
78
Akira Morita (ARC) 0 - - - - - - - - 0 - - -
79
Chihiro Tamai (TMC) 0 - - - - - - - 0 - - - -
79
Akihiro Takamori (AID) 0 - - - - - - - 0 - - - -
79
Yasunori Sasaki (AID) 0 - - - - - - - 0 - - - -
79
Takara Sano (TMA) 0 - - - - - - - 0 - - - -
83
Kiyotaka Kitamura (TSA) 0 - - - - - - 0 - - - - -
83
Hidenori Tasaki (TAS) 0 - - - - - - 0 - - - - -
83
Kyoichi Matsumoto (SOD) 0 - - - - - - 0 - - - - -
86
Yuta Kaneko (CRA) 0 - - - - - 0 - - - - - -
86
Seiji Shizuma (CRA) 0 - - - - - 0 - - - - - -
88
Yoichi Kojima (LTS) 0 - - - 0 - - - - - - - -
89
Tatsuya Kawasaki (RYO) 0 - - 0 - - - - - - - - -
89
Atsushi Sugimoto (ZEN) 0 - - 0 - - - - - - - - -
89
Syogo Kawasome (CRE) 0 - - 0 - - - - - - - - -
89
Noriaki Kawanishi (CRE) 0 - - 0 - - - - - - - - -
93
Hiroshi Tokuno (TEM) 0 - 0 - - - - - - - - - -
93
Tomoki Sugita (TEM) 0 - 0 -- - - - - - - - -
93
Kunihiko Takishima (SMO) 0 - 0 - - - - - - - - - -F-1スケールクラス・2011ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tatsuya Hibino
 (JOGP-01)
136251825 - -12252518 - - -
2
Tsutomu Hashimoto
 (FOIN-01)
116 - - 118 -181515 -25 -25
3
Takashi Kato
 (REDB-01)
93 -25252518 - - - - - - -
4
Shinya Kimura
 (FERR-02)
66 -15 -15 - - -18 -18 - -
5
Naoki Kuroda
 (BRAW-01)
62 - -12 - -25 - -25 - - -
6
Takayoshi Kawano
 (FERR-01)
5118 -18 - -15 - - - - - -
7
Ryuichi Shigematsu
 (TYRL-01)
41 - - - - - - 81215 6 - -
8
Nobuaki Isobe
 (MCLA-01)
3012 - 4 - - -10 - - - - 4
9
Mikio Hotta
 (AGRI-01)
25 - - - -25 - - - - - - -
10
Tsuyoshi Yoshinouchi
 (JARA-01)
2515 -10 - - - - - - - - -
11
Frankie
 (Ferrari)
25 - - - - - - - - - - -25
11
Wong Yiu Kong
 (Brawn GP)
25 - - - - - - - - - - -25
13
Kazuhisa Sakai
 (REDB-02)
20 - - 8 - - -12 - - - - -
14
Akio Sobue
 (REDB-03)
18 - - - - - -18 - - - - -
15
Pliablewai
 (Red Bull)
18 - - - - - - - - - - -18
15
Billy Chan
 (Ferrari)
18 - - - - - - - - - - -18
15
Ryan
 (Ferrari)
18 - - - - - - - - - - -18
18
Noriaki Kawanishi
 (FERR-04)
18 - -18 - - - - - - - - -
19
Kikuo Nakatsu
 (SAUB-01)
16 - - 6 - -10 - - - - - -
20
Fumihiko Omura
 (Sauber F-1)
15 - - - - - - - - - - -15
20
Charley Lau
 (Ferrari)
15 - - - - - - - - - - -15
20
Tam Man Fei
 (Brawn GP)
15 - - - - - - - - - - -15
23
David Tse
 (MCLA-03)
15 - - - - - - - - -15 - -
24
Yuki Chiyoda
 (WILL-02)
15 - - - -15 - - - - - - -
25
Yoichi Osaka
 (FERR-05)
15 - -15 - - - - - - - - -
26
Lao Jian Yu
 (Marlboro Mclaren)
12 - - - - - - - - - - -12
26
Chris S.
 (Red Bull)
12 - - - - - - - - - - -12
26
Kenneth Chan
 (Ferrari)
12 - - - - - - - - - - -12
29
Yuta Gotoh
 (WILL-03)
12 - - - - - - - - -12 - -
30
Hiromitsu Matsubara
 (LOTU-02)
12 - - - -12 - - - - - - -
31
Susumu Kato
 (WILL-01)
12 -12 - - - - - - - - - -
32
Lee Kim Wai
 (Vodafone Mclaren)
10 - - - - - - - - - - -10
32
Dereck Wu
 (Vodafone Mclaren)
10 - - - - - - - - - - -10
32
Li Jian Hua
 (Marlboro Mclaren)
10 - - - - - - - - - - -10
35
Daiki Yata
 (WILL-03)
10 - - - - - - - - -10 - -
36
Mitsuo Fukuda
 (LOTU-01)
10 - - - -10 - - - - - - -
37
Seiji Ito
 (FERR-03)
10 -10 - - - - - - - - - -
38
Sunny Li
 (Vodafone Mclaren)
8 - - - - - - - - - - - 8
38
Choi
 (Ferrari)
8 - - - - - - - - - - - 8
38
Leo Li
 (BMW F-1)
8 - - - - - - - - - - - 8
41
Hiroki Satou
 (REDB-04)
8 - - - - - - - - - 8 - -
42
Minato Asahi
 (HOND-01)
8 - - - - 8 - - - - - - -
43
Nelson Tong
 (Vodafone Mclaren)
6 - - - - - - - - - - - 6
43
Stephen Wong
 (Tyrell)
6 - - - - - - - - - - - 6
43
Kwok Chi Wing
 (Rothmans Williams)
6 - - - - - - - - - - - 6
46
Gary Chan
 (Renault F1 Team)
4 - - - - - - - - - - - 4
46
Kevin Lee
 (Vodafone Mclaren)
4 - - - - - - - - - - - 4
48
Tatsuya Moteki
 (TROR-01)
4 - - - - - - - - - 4 - -
49
Dominic Quek
 (Red Bull)
2 - - - - - - - - - - - 2
49
Alan Kan
 (BMW F-1)
2 - - - - - - - - - - - 2
49
William Cho
 (Brawn GP)
2 - - - - - - - - - - - 2
52
Kaoru Umetsu
 (LOTU-03)
2 - - - - - - - - - 2 - -
53
Atsushi Sugimoto
 (TOYO-01)
2 - - 2 - - - - - - - - -
54
Wong Po Keung
 (Camel Lotus)
1 - - - - - - - - - - - 1
54
Henry Lui
 (Ferrari)
1 - - - - - - - - - - - 1
54
Alan Chow
 (Ferrari)
1 - - - - - - - - - - - 1
優勝ポイント
無効ポイント


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング