F1RCGP2012 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2012コンストラクターズ ポイントランキング

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
PAPER MOON 13112181510 -10 21525103127
2
ALEX RACING Winners 1261812 - 8 - - -10193730 -
3
HiroFactory Racing Family 99 2 6 52610 025 0 020 612
4
RCmagazine TeamBomber 91 6251830 - - - 012 - - -
5
Team Tech F-1 8525 -12 - - - -181515 - -
6
ZEN 76 0 9 2 240 6 4 0 0 -15 1
7
Team Castrol Lotus 58 0 4 - -2826 - - - - - -
8
TEAM SAUNA 501810 - 6 - 8 - - 8 - - -
9
Team IKETON? 49 0 -2515 - 2 - 1 - 6 0 -
10
MOROTECH 4715 - 6 - -18 - - - - 8 -
11
BIG+3 Racing 39 0 -18 - - - - 0 6 - -15
12
Futaba F-1 Racing 39 -15 - -12 -12 - - - - -
13
TEAM CREAMY 29 - - - - - - -29 - - - -
14
Boyotech 27 - - 0 - -27 - - - - - -
15
PAPER MOON R 26 0 - 0 - - 0 - 016 -10 -
16
ALEX RACING HK 24 - - - - - - - - - - -24
17
Team T.O.P. 18 - - - - - -18 - - - - 0
18
Team HPI 15 - - - - - -15 - - - - -
19
CHOCO 12 - - - - - - -12 - - - -
20
Team 3Racing 11 - - - - - -11 - - - - -
21
ALEX RACING 10 0 0 - 0 - - 0 2 0 8 0 -
22
Mustang Power 10 - - - - - - - - - - -10
23
RUSH 10 - - - -10 - - - - - - -
24
TP/3Racing 8 - - - - - - - - - - - 8
25
CLUB KAWAHARA 8 - - - - - - - 8 - - - -
26
Team WAIGO 8 - - - - - - 8 - - - - -
27
SANUKI RACING 6 - - - - - - - 6 - - - -
28
Team Gtop 6 - - - - - - 6 - - - - -
29
TEAM ATLANTIS 5 5 - - - - - - - - - - -
30
TM Circuit B 4 0 - - - - - - - - 4 - -
31
Roche 1 4 - - - - - - - - - - - 4
32
Morotech Speed Way 4 - - - - - 4 - - - - - -
33
K-Sta! 4 - - - 4 - - - - - - - -
34
FUKUSHIMAYA TEAM KIWI 3 0 2 - - - 0 - 0 - - 1 -
35
TM Circuit 1 0 - 0 - - 0 - 0 - 1 - -
36
Team ALBATROSS 0 0 - 0 - - 0 - 0 - - - -
37
Team Seniors 0 0 - 0 - - - - - - - - -
38
Team Dream Vision 0 - - - - - - - - 0 - 0 -
39
Roche 2 0 - - - - - - - - - - - 0
39
Rick Team 0 - - - - - - - - - - - 0
41
Team JW-FGX 0 - - - - - - 0 - - - - -
41
Team Bug 0 - - - - - - 0 - - - - -
41
TAB Power 0 - - - - - - 0 - - - - -
44
Bakauke Racing Gorgeous 0 - - - 0 - - - - - - - -
45
HIGH FLAT 0 - - 0 - - - - - - - - -
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2012ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Naoki Kuroda(PAM) 12312181510 -10 -1525102525
2
Hironobu Nakatani(HFR) 92 2 6 425 6 025 0 018 412
3
Hiroshi Kamibayashi(ALW) 91 812 - - - - -10182518 -
4
Kazushige Tomita(TTF) 8525 -12 - - - -181515 - -
5
Takashi Kato(BOM) 69 6251818 - - - 0 2 - - -
6
Kazuya Saitou(TSA) 501810 - 6 - 8 - - 8 - - -
7
Tsuyoshi Yoshinouchi(IKE) 49 0 -2515 - 2 - 1 - 6 0 -
8
Hideki Tada(ZEN) 48 - 8 - -25 - - - 0 -15 -
9
Mifuyu Toki(LTS) 43 - - - -1825 - - - - - -
10
Akihiro Yokoi(ALW) 4310 - - 8 - - - - 11212 -
11
Takayoshi Kawano(BI3) 31 0 -10 - - - - 0 6 - -15
12
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 30 0 1 2 215 6 4 0 0 - 0 1
13
Stick King (ALH) 28 - - - - - -10 - - - -18
14
Takatoshi Morita(FUR) 27 -15 - -12 - - - - - - -
15
Yuta Koike(MRO) 26 - - - - -18 - - - - 8 -
16
Shogo Kawasome(CRE) 25 - - - - - - -25 - - - -
17
Tsutomu Yamada(PAR) 22 0 - 0 - - 0 - 012 -10 -
18
Eiji Morohashi(MRO) 2115 - 6 - - - - - - - - -
19
Hai Feng Wang (TOP) 18 - - - - - -18 - - - - -
20
Keita Toki(LTS) 15 0 4 - -10 1 - - - - - -
21
Nobuyuki Maruyama(BOY) 15 - - 0 - -15 - - - - - -
22
JJ Wang(HPI) 15 - - - - - -15 - - - - -
23
Hideki Takashima(CHC) 12 - - - - - - -12 - - - -
24
Shinya Kimura (FUR) 12 - - - - - -12 - - - - -
25
Katsuhiko Naito(BOY) 12 - - - - -12 - - - - - -
26
Atsushi Kawamoto(BOM) 12 - - -12 - - - - - - - -
27
Shigeki Morishima(HFR) 10 0 0 1 1 4 0 - 0 0 2 2 -
28
Tsutomu Arakawa(PAM) 10 0 0 0 - - 0 2 0 - - 6 2
29
Tatsuya Hibino(ALE) 10 0 0 - 0 - - 0 2 - 8 0 -
30
Tsang Chi Keung(MPW) 10 - - - - - - - - - - -10
31
Akio Sobue(BOM) 10 - - - - - - - -10 - - -
32
Kikuo Nakatsu(BI3) 8 0 - 8 - - 0 - 0 - - - -
33
Derek Hung(TP3) 8 - - - - - - - - - - - 8
34
Yasuhiro Ishitani(CKA) 8 - - - - - - - 8 - - - -
35
Cato Yuen (WAG) 8 - - - - - - 8 - - - - -
36
Nobuyuki Sato(RUS) 8 - - - - 8 - - - - - - -
37
Lau Wai Leung(ALH) 6 - - - - - - - - - - - 6
38
Kenji Ishihara(SNR) 6 - - - - - - - 6 - - - -
39
Yiu Wei Knok (GTO) 6 - - - - - - 6 - - - - -
40
Ng Wah Kei(RC1) 4 - - - - - - - - - - - 4
41
Kunio Shimabukuro(TMB) 4 - - - - - - - - - 4 - -
42
Minoru Takeshima(PAR) 4 - - - - - - - - 4 - - -
43
Noriaki Kawanishi(CRE) 4 - - - - - - - 4 - - - -
44
Hajime Katagiri(MSW) 4 - - - - - 4 - - - - - -
45
Tsutomu Koyae(KST) 4 - - - 4 - - - - - - - -
46
Shinnosuke Ogino(ATL) 4 4 - - - - - - - - - - -
47
Tomihito Fukushima(FKS) 3 0 2 - - - 0 - 0 - - 1 -
48
Mamoru Ishikawa(RUS) 2 - - - - 2 - - - - - - -
49
Yukinobu Nojiri(TMC) 1 0 - 0 - - 0 - 0 0 1 - -
50
Joe Lo (3RA) 1 - - - - - - 1 - - - - -
51
Hideki Tamura(ATL) 1 1 - - - - - - - - - - -
52
Takashi Osaki(ALB) 0 0 - 0 - - 0 - 0 - - - -
53
Mikio Kondo(ALE) 0 0 - - - - - - 0 0 - - -
53
Hiroshi Hashimoto(SEN) 0 0 - 0 - - - - - 0 - - -
55
Takahiro Kamiya(DRV) 0 - - - - - - - - 0 - 0 -
55
Fumihiro Kamiya(DRV) 0 - - - - - - - - 0 - 0 -
55
David Tse(FUR) 0 - 0 - - - - - - - - 0 -
58
Takara Sano(TMB) 0 0 - - - - - - - - 0 - -
59
Chihiro Tamai(TMC) 0 - - 0 - - - - - 0 - - -
60
Shinya Arizuka(TTF) 0 0 - 0 - - - - - - - - -
61
Kei Ogihara(CKA) 0 - - - - - - - 0 - - - -
62
Xiao Feng Zhu (HPI) 0 - - - - - - 0 - - - - -
62
Jimmy Qian (JWF) 0 - - - - - - 0 - - - - -
62
Salton Dong (BUG) 0 - - - - - - 0 - - - - -
62
Haris Tong (TAB) 0 - - - - - - 0 - - - - -
62
Diki Dai (GTO) 0 - - - - - - 0 - - - - -
67
Patrick Poon(HFR) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Chan Pui Kin(MPW) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Wong Kam Cheong(TOP) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Rick Paugh(RIC) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Cheung Wai Lap(RC1) 0 - - - - - - - - - - - 0
67
Tony Tam(RC2) 0 - - - - - - - - - - - 0
73
Mikio Kuriyama(MSW) 0 - - - - - 0 - - - - - -
74
Hirohisa Abe(KST) 0 - - - 0 - - - - - - - -
74
Hiromitsu Matsubara(BRG) 0 - - - 0 - - - - - - - -
74
Kouji Ohshima(BRG) 0 - - - 0 - - - - - - - -
77
Hirotomi Ota(IKE) 0 - - 0 - - - - - - - - -
77
Makoto Takahira(HFL) 0 - - 0 - - - - - - - - -
77
Yoshihiro Higashino(SEN) 0 - - 0 - - - - - - - - -F-1スケールクラス・2012ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tsutomu Hashimoto(FOIN-01) 1361825 - -25 -25 -25 - 618
2
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 69151010 -18 - - - 8 - 8 -
3
Takashi Osaki(WILL-01) 4625 - 6 - - - -15 - - - -
4
Keiji Kinoshita(RENA-03) 40 - - - - - - -2515 - - -
5
Tatsuya Moteki(TORO-01) 39 -15 - - 2 - - -12 -10 -
6
Nobuaki Isobe(MCLA-01) 3712 -15 - - - - -10 - - -
7
Shinya Kimura(FERR-02) 31 -12 - -15 - 4 - - - - -
8
Hironobu Nakatani(MERC-01) 30 - - - - - - - - - -1812
9
David Tse(MCLA-02) 30 -18 - - - - - - - -12 -
10
Penny Yip(TYRL-02) 25 - - - - - - - - - - -25
11
Naoki Kuroda(REDB-01) 25 - - - - - - - - - -25 -
12
Mikio Hotta(AGRI-01) 25 - -25 - - - - - - - - -
13
Mitsuru Miyata(FERR-05) 18 - - - - - - - -18 - - -
14
Seiji Yasuhara(NINA-01) 18 - - - - - - -18 - - - -
15
Dom Xu (FERR-04) 18 - - - - - -18 - - - - -
16
Shinji Tanaka(LOTU-01) 18 - -18 - - - - - - - - -
17
Daniel Fang(BRAB-01) 15 - - - - - - - - - - -15
18
Tatsuya Hibino(WILL-03) 15 - - - - - - - - - -15 -
19
Fabio Zhang (WHIT-01) 15 - - - - - -15 - - - - -
20
Edward Leung (TOYO-01) 12 - - - - - -12 - - - - -
21
Yuta Gotoh(WILL-02) 12 - - - -12 - - - - - - -
22
Makoto Takahira(RENA-01) 12 - -12 - - - - - - - - -
23
Michihiro Takayasu(FERR-06) 10 - - - - - - - - - - -10
24
Rave Ling (MCLA-03) 10 - - - - - -10 - - - - -
25
Takashi Yamazaki(FERR-03) 10 - - - -10 - - - - - - -
26
O Pig(MCLA-04) 8 - - - - - - - - - - - 8
27
Andy Lee (WHBL-01) 8 - - - - - - 8 - - - - -
28
Naoyuki Mori(LOTU-03) 8 - - - - 8 - - - - - - -
29
Takayoshi Kawano(FERR-01) 8 - - 8 - - - - - - - - -
30
Derick Wu(TOYO-02) 6 - - - - - - - - - - - 6
31
Rick Wang (LOTU-04) 6 - - - - - - 6 - - - - -
32
Kaoru Umetsu(LOTU-02) 6 - - - - 6 - - - - - - -
33
William Cho(RENA-04) 4 - - - - - - - - - - - 4
34
Daiki Yata(RENA-02) 4 - - - - 4 - - - - - - -
35
Kwok Chi Wing(WILL-04) 2 - - - - - - - - - - - 2
36
Kong Wong(CATE-01) 1 - - - - - - - - - - - 1
37
Daisuke Hirano(MCLA-03) 1 - - - - 1 - - - - - - -
38
Chow Ho Yin(FERR-07) 0 - - - - - - - - - - - 0
38
Chan Tsz Kwan(SAUB-01) 0 - - - - - - - - - - - 0
38
Book Yiu Lun(MCLA-05) 0 - - - - - - - - - - - 0
優勝ポイント
無効ポイント


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング