F1RCGP2014 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2014コンストラクターズ ポイントランキング

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
HiroFactory Racing Family1644027 -292525181812 - - -
2
ZEN 117 - 64315 - - - - -4310 -
3
TM circuit 891818 - 2 - -25 -18 - 8 -
4
Prochemi 57 -18 -12 -15 - - -12 --
5
Team SORA 52 - - - - - - -40 - -12 -
6
PAPER MOON 49 - - -16 -18 - - -15 --
7
Big+3 Racing 43 - - -18 - - - -25 - - -
8
Futaba F-1 Racing 40 -2515 - - - - - - - - -
9
Team ALBATROSS 33 - - - 8 - -10 -15 - - -
10
Morotech Speed Way B 33 - - - - - - - - - -33 -
11
Morotech 29 - - - - - - - - - -29 -
12
Boyotech 26 - - - - - - - - -18 8 -
13
Team CHESHEN 18 - - - -18 - - - - - - -
14
KENTAMAN 15 - - - - - -15 - - - - -
15
Team Saxo 15 - - - -15 - - - - - - -
16
Hobby Center Racing 12 - - - - - -12 - - - - -
17
Team 3 Racing 12 - - - -12 - - - - - - -
18
HiroFactory 2 10 - - - -10 - - - - - - -
19
Onda-Gumi 8 - - - - 8 - - - - - - -
20
Team SHF1 7 - - - - 7 - - - - - - -
21
Tab Power 4 - - - - 4 - - - - - - -
22
Team N.B. 2 - - - - 2 - - - - - - -
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2014ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Hironobu Nakatani(HFR) 1261515 -252525181812 - - -
2
Yukinobu Nojiri(TMC) 811810 - 2 - -25 -18 - 8 -
3
Tatsuya Hibino(PCM) 57 -18 -12 -15 - - -12 - -
4
Hideki Tada(ZEN) 49 - 625 - - - - - -18 - -
5
Takayoshi Kawano(BI3) 43 - - -18 - - - -25 - - -
6
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 43 - -1815 - - - - - -10 -
7
Makoto Kinoshita(HRF) 412512 - 4 - - - - - - - -
8
Takatoshi Morita(FUR) 40 -2515 - - - - - - - - -
9
Sora Kasuga(SOR) 37 - - - - - - -25 - -12 -
10
Takashi Osaki(ALB) 33 - - - 8 - -10 -15 - --
11
Naoki Kuroda(PAM) 25 - - -10 - - - - -15 - -
12
Yuta Koike(MOR) 25 - - - - - - - - - -25 -
13
Makoto Yamada(ZEN) 25 - - - - - - - - -25 - -
14
Daisuke Akema(MOB) 18 - - - - - - - - - -18 -
15
Tsutomu Arakawa(PAM) 18 - - - - -18 - - - - - -
16
JJ Wang(CHS) 18 - - - -18 - - - - - - -
17
Nobuyuki Maruyama(BOY) 16 - - - - - - - - -10 6 -
18
Mikio Kuriyama(MOB) 15 - - - - - - - - - -15 -
19
Ryosuke Kasuga(SOR) 15 - - - - - - -15 - - - -
20
Kenta Ueta(KEM) 15 - - - - - -15 - - - - -
21
Jimmy Qian(SAX) 15 - - - -15 - - - - - - -
22
Kenji Ishihara(HCR) 12 - - - - - -12 - - - - -
23
Dom Xu(3RA) 12 - - - -12 - - - - - - -
24
Katsuhiko Naito(BOY) 10 - - - - - - - - - 8 2 -
25
Masatoshi Shibata(HF2) 10 - - - -10 - - - - - - -
26
Hiroyuki Onda(OND) 8 - - - - 8 - - - - - - -
27
Yuichiro Asahi(TMC) 8 - 8 - - - - - - - - - -
28
Rintaro Fujii(SHF) 6 - - - - 6 - - - - - - -
29
Tsutomu Yamada(PAM) 6 - - - 6 - - - - - - - -
30
Eizo Morohashi(MOR) 4 - - - - - - - - - - 4 -
31
Ben Lai(TAB) 4 - - - - 4 - - - - - - -
32
Ryan Bao(RYA) 2 - - - - 2 - - - - - - -
33
Teruaki Okoshi(SHF) 1 - - - - 1 - - - - - - -F-1スケールクラス・2014ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Ryuichi Shigematsu(TYRY-01) 12315251518 -251515151025 -
2
Nobuaki Isobe(TYRL-03) 73 - - -12 - -25 -1818 - -
3
Takashi Osaki(WILL-01) 58 - - -15 - -18 -25 - - -
4
Naoyuki Mori(LOTS-01) 30 - -18 - - - - - -12 - -
5
Tatsuya Moteki(TORO-01) 26 - - - - - - - - - 818 -
6
Chow Alan(REDB-03) 25 - - - - - - - - - - -25
7
Koichi Kobayashi(MCLR-01) 25 - - - - - - - - -25 - -
8
Hironobu Nakatani(MARU-01) 25 - - - - - - -25 - - - -
9
Tang Yao Guang(LOTS-02) 25 - - - -25 - - - - - - -
10
Tsuyoshi Yoshinouchi(TYRL-02) 25 - - -25 - - - - - - - -
11
Fumihiko Omura(FERR-01) 25 - -25 - - - - - - - - -
12
Makoto Kinoshita(LEYT-01) 2525 - - - - - - - - - - -
13
Fei Tam(LOTS-06) 18 - - - - - - - - - - -18
14
Mikio Hotta(MERC-03) 18 - - - - - - -18 - - - -
15
Ming Xu(LOTS-03) 18 - - - -18 - - - - - - -
16
Kazumi Kato(SAUB-01) 1818 - - - - - - - - - - -
17
Nelson Tong(MERC-03) 15 - - - - - - - - - - -15
18
Naohiro Kama(MINA-01) 15 - - - - - - - - - -15 -
19
Makoto Tabe(FOIN-01) 15 - - - - - - - - -15 - -
20
Jason Wang(WILL-02) 15 - - - -15 - - - - - - -
21
Yi Chen Jiang(REDB-01) 12 - - - -12 - - - - - - -
22
Kaoru Umetsu(FERR-02) 12 - -12 - - - - - - - - -
23
Gu Jia(REDB-02) 10 - - - -10 - - - - - - -
24
Rick Wang(LOTS-04) 8 - - - - 8 - - - - - - -
25
Scott Li(BENE-01) 6 - - - - 6 - - - - - - -
26
Peng Jiang(FERR-03) 4 - - - - 4 - - - - - - -
27
Lei Chen(MERC-01) 2 - - - - 2 - - - - - - -
28
Luyi Zhang(LOTS-05) 1 - - - - 1 - - - - - - -
29
Wei Yao Sun(MERC-02) 0 - - - - 0 - - - - - - -
29
Yi Chen(FERR-04) 0 - - - - 0 - - - - - - -

F-1クラス・2014ドライバーズ ポイントランキング

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tsuyoshi Yoshinouchi 55 - - -25 - -18 -12 - - -
2
Tsukasa Gouda 50 - - -10 - -25 -15 - - -
3
Kazushi Suzuki 48 -1518 - - - - - -15 - -
4
Michihiro Takayasu 37 -1225 - - - - - - - - -
5
Ryuichi Shigematsu 35 4 212 4 -15 8 4 0 0 8 -
6
Mamoru Furukawa 33 - - -15 - - - -18 - - -
7
Shigetoshi Morihara 28 - - -12 - -10 - 6 - - -
8
Kazuhiro Kamada 28 - - -18 - - - -10 - - -
9
Kazuhisa Sakai 25 - - - 0 - - - -25 - - -
10
Chow Alan 25 - - - - - - - - - - -25
11
Shinobu Suwa 25 - - - - - - - - - -25 -
12
Toshifumi Ono 25 - - - - - - - - -25 - -
13
Sora Kasuga 25 - - - - - - -25 - - - -
14
Masatoshi Utsubo 25 - - - - -25 - - - - - -
15
Akihiro Kawasaki 25 -25 - - - - - - - - - -
16
Ryuji Nishiguchi 2525 - - - - - - - - - - -
17
Junichi Yoshida 24 - 6 - - - - - - -18 - -
18
Shinobu Ito 23 - - - - - - - - - 815 -
19
Nelson Tang 18 - - - - - - - - - - -18
20
Masato Watanabe 18 - - - - - - - - - -18 -
21
Mikio Hotta 18 - - - - - - -18 - - - -
22
Hidekazu Tachino 18 - - - - -18 - - - - - -
23
Hiroyuki Negishi 18 -18 - - - - - - - - - -
24
Kazuhito Takaoka 1818 - - - - - - - - - - -
25
Nobuaki Isobe 16 - - - 0 - -12 - 4 0 - -
26
Kota Miwa 1612 - - - - - 4 - - - - -
27
Fei Tam 15 - - - - - - - - - - -15
28
Satoru Kikuta 15 - - - - - - -15 - - - -
29
Noriaki Kawanishi 15 - - - - - -15 - - - - -
30
Kazuhiro Shirai 15 - -15 - - - - - - - - -
31
Masahiro Nakakubo 1515 - - - - - - - - - - -
32
Hiroyuki Kidu 14 - - - 8 - - 6 - 0 - - -
33
Daiki Yata 12 - - - - - - - - - 012 -
34
Koji Nonaka 12 - - - - - - - - -12 - -
35
Kenzo Omachi 12 - - - - - - -12 - - - -
36
Kenichi Kakano 12 - - - - -12 - - - - - -
37
Makoto Takahira 10 - - - 0 - - 2 - 8 - - -
38
Hirotoshi Nakazawa 10 - - - - - - - - - -10 -
39
Eiji Seto 10 - - - - - - - - -10 - -
40
Toshiyuki Takano 10 - - - - - - -10 - - - -
41
Yasunori Nakahata 10 - - - - -10 - - - - - -
42
Shinya Sakurao 10 - -10 - - - - - - - - -
43
Taiyo Sato 10 -10 - - - - - - - - - -
44
Kenji Ogino 1010 - - - - - - - - - - -
45
Toshihiro Ueki 9 - 8 - - - - - - - 1 - -
46
Shigeaki Ina 8 - - 8 - - - - - - 0 - -
47
Hiroyuki Yoshimoto 8 - - - 6 - - - - 2 - - -
48
Reina Matsuo 8 - - - - - - - 8 - - - -
49
Masaaki Tanoue 8 - - - - - 8 - - - - - -
50
Tomonori Onishi 8 8 - - - - - - - - - - -
51
Tatsuya Moteki 6 - - - - - - - - - 0 6 -
52
Toshihiro Sasaki 6 - - - - - - - - - 6 - -
53
Tadashi Tsukada 6 - - - - - - - 6 - - - -
54
Tsuyoshi Nakahata 6 - - - - - 6 - - - - - -
55
Kazuhisa Takahashi 6 6 - - - - - - - - - - -
56
Katsuei Kaneko 4 - - - - - - - - - - 4 -
57
Naomi Sugimoto 4 - - - - - - - - - 4 - -
58
Katsutoshi Akiba 4 - 4 - - - - - - - - - -
59
Shuuji Takahira 2 - - - 2 - - - - 0 - - -
60
Seiji Yasuhara 2 - - - 1 - - 1 - - - - -
61
Kimiya Sera 2 - - - - - - - - - - 2 -
62
Shigeru Ishii 2 - - - - - - - - - 2 - -
63
Hiroshi Nishijima 2 - - - - - - - 2 - - - -
64
Toshiaki Morioka 1 - - - - - - - - 1 - - -
65
Yasuichiro Kamimura 1 - - - - - - - 1 - - - -
66
Sakae Koizumi 1 - 1 - - - - - - - - - -
67
Haruki Kida 0 - 0 - - - - - - - 0 - -
68
Yukiya Matsuzaki 0 - - - - - - - - - 0 - -
69
Hiroshi Sakurai 0 - - - - - - - - - 0 - -
70
Hiroshi Kishi 0 - - - - - - - - 0 - - -
71
Atsushi Sugimoto 0 - - - 0 - - - - - - --
優勝ポイント
無効ポイント


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング