F1RCGP2015 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2015コンストラクターズ ポイントランキング (5戦有効)

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
ZEN 159 -331837 - -33 - - -3323
2
TM circuit 1124016 818 -12 -1818 -18 6
3
Big+3 Racing 107 - -40 - - - -15 -3715 -
4
HiroFactory Racing Family 9418 -12 -2518 -12151810 7
5
Futaba F-1 Racing 92 -20 -23 - - - -37 -12 -
6
Morotech 74 -25 - - - -12 - - - -37
7
Team ALBATROSS 50 - -10 - - - -25 -15 - -
8
Crest 35 - - - - - -35 - - - - -
9
Team Boyotech 28 - - - - - - - - - - -28
10
Team SORA 25 - - - - -25 - - - - - -
11
Tab Power 22 - - - -22 - - - - - - -
12
Team Saxo 18 - - - -18 - - - - - - -
13
PRO2.stn 15 - - - - -15 - - - - - -
14
Team Lu 15 - - - -15 - - - - - - -
15
SODE 10 - - -10 - - - - - - - -
16
Team Jun 8 - - - - 8 - - - - - - -
17
Team J2B 6 - - - - 6 - - - - - - -
18
Morotech Speed Way B 0 - - - - - - - - - - - 0
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2015ドライバーズ ポイントランキング (5戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Hideki Tada(ZEN) 101 -18 -25 - -18 - - -2515
2
Hironobu Nakatani(HRF) 9418 -12 -2518 -12151810 1
3
Yukinobu Nojiri(TMC) 912510 8 - -12 -1818 -18 4
4
Tsuyoshi Yoshinouchi(BI3) 65 - -25 - - - -15 -25--
5
Takeshi Osaki(ALB) 50 - -10 - - - -25 -15 - -
6
Yuta Koike(MOR) 49 -25 - - - -12 - - - -12
7
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 46 - -1812 - - - - - - 8 8
8
Takayoshi Kawano(BI3) 42 - -15 - - - - - -1215 -
9
Masato Watanabe(TMC) 4115 6 -18 - - - - - - - 2
10
Michihiro Takayasu(FUR) 39 - - -15 - - - -12 -12 -
11
Takatoshi Morita(FUR) 37 -12 - - - - - -25 - - -
12
Makoto Yamada(ZEN) 30 -15 - - - -15 - - - - -
13
Eizo Morohashi(MOR) 25 - - - - - - - - - - -25
14
Hayato Ishioka(CRE) 25 - - - - - -25 - - - - -
15
Sora Kasuga(SOR) 25 - - - - -25 - - - - - -
16
Nobuyuki Maruyama(BOY) 18 - - - - - - - - - - -18
17
Jimmy Qian(SAX) 18 - - - -18 - - - - - - -
18
David Tse(FUR) 16 - 8 - 8 - - - - - - - -
19
Mikio Hotta(PR2) 15 - - - - -15 - - - - - -
20
Lu Heng(TLU) 15 - - - -15 - - - - - - -
21
Tang Yao Guang(TAB) 12 - - - -12 - - - - - - -
22
Katsuhiko Naito(BOY) 10 - - - - - - - - - - -10
23
Yugo Nagashima(CRE) 10 - - - - - -10 - - - - -
24
Ben Lai(TAB) 10 - - - -10 - - - - - - -
25
Nobuyuki Sato(SOD) 10 - - -10 - - - - - - - -
26
Jun Tao(TJU) 8 - - - - 8 - - - - - - -
27
Hideyuki Koide(HRF) 6 - - - - - - - - - - - 6
28
Babby Zhang(J2B) 6 - - - - 6 - - - - - - -
29
Mikio Kuriyama(MOB) 0 - - - - - - - - - - - 0F-1スケールクラス・2015ドライバーズ ポイントランキング (5戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Hironobu Nakatani(BENE-01) 12525 - - -2525 - -182525 -
2
Keiji Kinoshita(MARU-02) 108 - -25 - - - -252515 018
3
Masakatsu Kinoshita(MARU-01) 73 - -18 - - - -18 -18 415
4
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 7212151510 -10 -151512 012
5
Tsutomu Arakawa(GREE-01) 53 - - - - - - - - -101825
6
Nobuaki Isobe(TYRL-02) 4715 -12 - - - -12 - 8 - -
7
David Tse(FERR-01) 43 -18 -25 - - - - - - - -
8
Michihiro Takayasu(MCLA-01) 43 -25 -18 - - - - - - - -
9
Naoyuki Mori(SAUB-01) 22 - - -12 - - - - - -10 -
10
Fumihiko Omura(FERR-02) 21 - - -15 - - - - - - 6 -
11
Masayoshi Yamasaki(JAGU-01) 18 - - - - -18 - - - - - -
12
Sean Wang(WILL-02) 18 - - - -18 - - - - - - -
13
Isao Sakai(MERC-01) 1818 - - - - - - - - - - -
14
Takeshi Sato(FERR-05) 15 - - - - - - - - - -15 -
15
Mikio Hotta(MERC-03) 15 - - - - -15 - - - - - -
16
Lu Heng(FERR-04) 15 - - - -15 - - - - - - -
17
Yukiya Matsuzaki(LOTS-02) 12 - - - - - - - - - -12 -
18
Yoshinori Ishikawa(MCLA-03) 12 - - - - -12 - - - - - -
19
Bob Peterson(LOTS-01) 12 - - - -12 - - - - - - -
20
Tatsuya Moteki(MINA-01) 10 - - - - - - - - - - -10
21
Lee Yan(WILL-03) 10 - - - -10 - - - - - - -
22
Takeshi Tokuda(MCLA-02) 10 - -10 - - - - - - - - -
23
Daiki Yata(RENA-01) 8 - - - - - - - - - - 8 -
24
Andy Lee(TABR-01) 8 - - - - 8 - - - - - - -
25
Kaoru Umetsu(FERR-03) 8 - - - 8 - - - - - - - -
26
Rick Wang(WILL-01) 6 - - - - 6 - - - - - - -
27
Zhang Lu Yi(REDB-02) 4 - - - - 4 - - - - - - -
28
Kentaro Tabe(FOIN-01) 2 - - - - - - - - - - 2 -
29
Xu Ming(REDB-01) 2 - - - - 2 - - - - - - -
30
Yusuke Ishibashi(PROS-01) 1 - - - - - - - - - - 1 -
31
Wang Le Wei(MERC-02) 1 - - - - 1 - - - - - - -
32
Kimiya Sera(FERR-06) 0 - - - - - - - - - - 0 -
33
Ralf Sun(WILL-04) 0 - - - - 0 - - - - - - -

F-1クラス・2015ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Kazusi Suzuki 51 -25 -25 - - - - - - 1 0
2
Makoto Takahira 45 - -15 - - - -15 -15 - -
3
Tsukasa Gouda 43 - -18 - - - -25 - - - -
4
Ryuichi Shigematsu 39 212 415 - 0 - 812 810 0
5
Tatsuya Moteki 38 - 8 -18 - - - - - -12 0
6
Kazuhisa Sakai 37 - -25 - - - - - -12 - -
7
Mamoru Furukawa 33 - - 8 - - - - - -25 - -
8
Masatoshi Utsubo 31 - - - - - - - -25 - - 6
9
Shinichi Morohashi 25 - - - - - - - - - - -25
10
Takashi Suzuki 25 - - - - - - - - - -25 -
11
Sora Kasuga 25 - - - - -25 - - - - - -
12
Masato Doi 2525 - - - - - - - - - - -
13
Hidekazu Tachino 22 - - - - - - - -18 - - 4
14
Shuuji Takahira 20 - - 2 - - - - - -18 - -
15
Yusuke Ishibashi 20 - - -12 - - - - - - 8 -
16
Shigetoshi Morihara 18 - -12 - - - - - - 6 - -
17
Katsuei Kaneko 18 - - - - - - - - - - -18
18
Koji Nonaka 18 - - - - - - - - - -18 -
19
Noriaki Kawanishi 18 - - - - - - -18 - - - -
20
Naoki Onoda 18 - - - - -18 - - - - - -
21
Tetsuji Ishikawa 18 -18 - - - - - - - - - -
22
Kazumi Kato 1818 - - - - - - - - - - -
23
Seiji Yasuhara 16 - - 6 - - - - 6 - 4 - -
24
Shigeaki Ina 16 - - -10 - - - - - - 6 -
25
Kazumi Numata 15 - - - - - - - -15 - - 0
26
Yuichi Hasebe 15 - - - - - - - - - - -15
27
Takashi Nakajima 15 - - - - - - - - - -15 -
28
Keizo Ohmachi 15 - - - - -15 - - - - - -
29
Michihiro Takayasu 15 -15 - - - - - - - - - -
30
Kouzou Furutani 1515 - - - - - - - - - - -
31
Daiki Yata 12 -10 - - - - - - - - 2 -
32
Hiroyuki Kidu 12 - -10 - - - - - - 2 - -
33
Shinobu Suwa 12 - - - - - - - - - - -12
34
Hirokazu Koriyama 12 - - - - - - -12 - - - -
35
Satoru Kikuta 12 - - - - -12 - - - - - -
36
Kazuhito Takaoka 1212 - - - - - - - - - - -
37
Kazuo Ashizaki 11 - - - - - - - -10 - - 1
38
Hiroyuki Yoshimoto 11 - - 1 - - - - - -10 - -
39
Shigeki Morishima 10 - - - - - - - - - - -10
40
Hideki Masui 10 - - - - - - -10 - - - -
41
Ryosuke Kasuga 10 - - - - -10 - - - - - -
42
Yoshikazu Ota 1010 - - - - - - - - - - -
43
Masaaki Tanoue 8 - - - - - - - - 8 - - 0
44
Shinobu Ito 8 - - - - - - - - - - - 8
45
Taiichirou Uemura 8 - - - - - 8 - - - - - -
46
Shinya Sakurao 8 - - - 8 - - - - - - - -
47
Masateru Ezaka 8 8 - - - - - - - - - - -
48
Kenichi Nakano 6 - - - - - - - - 6 - - -
49
Reina Matsuo 6 - - - - - 6 - - - - - -
50
Akihiro Kawasaki 6 - 6 - - - - - - - - - -
51
Tomonori Onishi 6 6 - - - - - - - - - - -
52
Masataka Miyano 4 - - - - - - - - - - 4 -
53
Yuta Hiro 4 - - - - - 4 - - - - - -
54
Haruki Kida 4 - 4 - - - - - - - - - -
55
Shuhey Kaihori 4 4 - - - - - - - - - - -
56
Koichi Yoshioka 2 - - - - - - - - - - - 2
57
Reo Matsuo 2 - - - - - 2 - - - - - -
58
Atsushi Sugimoto 1 - - 0 - - - - - - 1 - -
59
Hiroshi Nishijima 1 - - - - - 1 - - - - - -
60
Kota Miwa 1 1 - - - - - - - - - - -
61
Toshihiro Imai 0 - - - - - - - - - - - 0
61
Kouzou Ito 0 - - - - - - - - - - - 0
61
Mayumi Fukai 0 - - - - - - - - - - - 0
61
Tomotoshi Nakamaru 0 - - - - - - - - - - - 0
65
Shoji Yasui 0 - - - - - 0 - - - - - -
66
Takashi Kazino 0 0 - - - - - - - - - - -
66
Nobuaki Isobe 0 0 - - - - - - - - - - -
66
Shouya Yamasaki 0 0 - - - - - - - - - - -
66
Yoshinori Umeno 0 0 - - - - - - - - - - -
優勝ポイント
無効ポイント

2014年 ポイントランキング


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング