F1RCGP2016 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2016コンストラクターズ ポイントランキング (5戦有効)

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
ZEN 1382543 - - - -37 - - -33 -
2
Morotech B 13233 8 - -33 - - -18 - 440
3
Big+3 Racing 68 - - -25 - - - -2518 - -
4
Futaba F-1 Racing 61 -22 - - - -33 - - - 6 -
5
Team ALBATROSS 58 - - -18 - - - -1525 - -
6
Morotech 33 -15 - - - - - - - -18 -
7
Misaki RCC 25 - - - -25 - - - - - - -
8
Scuderia Wandra 24 - 6 - - - -10 - - - 0 8
9
Morotech Speed Way B 18 - - - - - - - - - - -18
10
Shanghai Lo 15 - - - - - - - - - -15 -
11
Team Boyotech 12 - - - - - - - - - - -12
12
Team Ligier 12 - - - - - - - - - -12 -
13
Team CREAMY 12 - - - - - - - -12 - - -
14
Morotech 7 10 - - - - - - - - - - -10
15
Team Castrol Lotus 10 - - - - - - - - - -10 -
16
Pit-In 2 - - - - - - - - - - 2 -
17
ZEN Circuit 1 - - - - - - - - - - 1 -
18
HiroFactory Racing Family 0 - - - - - - - - - - 0 -
18
Team SORA 0 - - - - - - - - - - 0 -
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2016ドライバーズ ポイントランキング (5戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Yukinobu Nojiri(MRB) 7718 8 - -18 - - -18 - 015
2
Hideki Tada(ZEN) 75 -25 - - - -25 - - -25 -
3
Takayoshi Kawano(BI3) 68 - - -25 - - - -2518 - -
4
Masato Watanabe(MRB) 5915 - - -15 - - - - - 425
5
Takeshi Osaki(ALB) 58 - - -18 - - - -1525 - -
6
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 3725 - - - - -12 - - - - -
7
Michihiro Takayasu(FUR) 33 -12 - - - -15 - - - 6 -
8
Yuta Koike(MOR) 33 -15 - - - - - - - -18 -
9
Takatoshi Morita(FUR) 28 -10 - - - -18 - - - - -
10
Makoto Yamada(ZEN) 26 -18 - - - - - - - - 8 -
11
Hikaru Yazaki(MIR) 25 -- - -25 - - - - - - -
12
Tatsuya Moteki(WAN) 24 - 6 - - - -10 - - - 0 8
13
Mikio Kuriyama(MOB) 18 - - - - - - - - - - -18
14
Yoshiyasu Yanagisawa(SHL) 15 - - - - - - - - - -15 -
15
Katsuhiko Naito(BOY) 12 - - - - - - - - - - -12
16
Kazushi Suzuki(LIG) 12 - - - - - - - - - -12 -
17
Noriaki Kawanishi(CRE) 12 - - - - - - - -12 - - -
18
Daisuke Akema(MO7) 10 - - - - - - - - - - -10
19
Mifuyu Toki(LTS) 10 - - - - - - - - - -10 -
20
Kazuya Mizukoshi(PIT) 2 - - - - - - - - - - 2 -
21
Nozomi Iiduka(ZEC) 1 - - - - - - - - - - 1 -
22
Toshinobu Yanagisawa(SHL) 0 - - - - - - - - - - 0 -
22
Hironobu Nakatani(HRF) 0 - - - - - - - - - - 0 -
22
Ryosuke Kasuga(SOR) 0 - - - - - - - - - - 0 -
22
Sora Kasuga(SOR) 0 - - - - - - - - - - 0 -F-1スケールクラス・2016ドライバーズ ポイントランキング (5戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Keiji Kinoshita(MARU-01) 11525 - -152525 -12251212 0
2
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 85 82515 81215 - 6 - 8 418
3
Masakatsu Kinoshita(MCLA-01) 7618 - -101518 -101510 8 -
4
Tsutomu Arakawa(WILL-01) 7515 - -121812 -151215 - -
5
Makoto Takahira(MERC-01) 61 - - -25 - - - -1818 - -
6
Naoyuki Mori(WILL-02) 31 - - - - - -25 - - - 6 -
7
Tatsuya Moteki(MINA-01) 25 - - - - - - - - - - -25
8
Takashi Suzuki(WILL-03) 25 - - - - - - - - - -25 -
9
Takeshi Tokuda(JORD-01) 25 - - - - - - - - -25 - -
10
Tomonori Onishi(RENA-01) 25 - - - - - - -25 - - - -
11
Hiroshi Nishijima(MCLA-02) 25 - -25 - - - - - - - - -
12
Sora Kasuga(FOIN-01) 18 - - - - - - - - - -18 -
13
Kazumi Kato(SAUB-03) 18 - - - - - - -18 - - - -
14
Fumihiko Omura(SAUB-02) 18 - - - - - -18 - - - - -
15
Tsukasa Gouda(FERR-01) 18 - - -18 - - - - - - - -
16
Kentaro Nishi(YEBL-01) 18 - - -18 - - - - - - - -
17
Hiroshi Sakurai(LIGI-01) 15 - - - - - - - - - -15 -
18
Yukiya Matsuzaki(LOTS-01) 15 - - - - - -15 - - - - -
19
Masateru Ezaka(SAUB-01) 1212 - - - - - - - - - - -
20
Michihiro Takayasu(MCLA-03) 10 - - - - - - - - - -10 -
21
Tsuyoshi Yoshinouchi(REDB-01) 10 - - - - - - - -10 - - -
22
Isao Sakai(TYRL-02) 1010 - - - - - - - - - - -
23
Kota Miwa(FERR-02) 8 - - - - - - - 8 - - - -
24
Takashi Kamada(FERR-03) 6 - - - - - - - - - 6 - -
25
Yusuke Ishibashi(PRST-01) 2 - - - - - - - - - - 2 -

F-1クラス・2016ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masakatsu Kinoshita 52 8 - - -2515 -1212 6 0 -
2
Tsuyoshi Yoshinouchi 50 - - - - - - - -2525 - -
3
Masato Doi 5025 - - - - - -25 - - - -
4
Kazushi Suzuki 50 -25 - - - -25 - - - - -
5
Tsukasa Gouda 43 - - -15 - - - -1810 - -
6
Makoto Takahira 41 - - -18 - - - -15 8 - -
7
Mamoru Furukawa 40 - - -25 - - - - -15 - -
8
Tomonori Onishi 3315 - - - - - -18 - - - -
9
Nozomi Iizuka 33 -15 - - - -18 - - - - -
10
Ryuichi Shigematsu 32 0 8 2 118 6 - 6 - 0 0 0
11
Atsushi Sugimoto 30 - - -12 - - - - -18 - -
12
Hidekazu Tachino 28 - - - - -18 - - - - -10
13
Masatoshi Utsubo 27 - - - - -25 - - - - - 2
14
Hiroshi Sakurai 26 -18 - - - - - - - - 8 -
15
Shinobu Suwa 25 - - - - - - - - - - -25
16
Toshinori Yanagisawa 25 - - - - - - - - - -25 -
17
Satoru Kikuta 25 - -25 - - - - - - - - -
18
Hiroyuki Yoshimoto 22 - - - - - - - -1012 - -
19
Kota Miwa 2010 - - - - - -10 - - - -
20
Shuhey Kaihori 19 4 - - - - - -15 - - - -
21
Shinichi Morohashi 18 - - - - - - - - - - -18
22
Takehiro Kurokawa 18 - - - - - - - - - -18 -
23
Hideo Sakakibara 18 - -18 - - - - - - - - -
24
Masateru Ezaka 1818 - - - - - - - - - - -
25
Satoshi Umezawa 15 - - - - - - - - - - -15
26
Koji Nonaka 15 - - - - - - - - - -15 -
27
Shigeaki Ina 15 - - - - - -15 - - - - -
28
Keizo Ohmachi 15 - -15 - - - - - - - - -
29
Hideki Masui 14 6 - - 8 - - - - - 0 - -
30
Shuuji Takahira 14 - - -10 - - - - - 4 - -
31
Hiroyuki Kidu 12 - - - 4 - - - - 8 0 - -
32
Kazumi Numata 12 - - - - -12 - - - - - 0
33
Katsuei Kaneko 12 - - - - - - - - - - -12
34
Takeshi Sato 12 - - - - - - - - - -12 -
35
Taiichirou Uemura 12 - -12 - - - - - - - - -
36
Taiyo Sato 12 -12 - - - - - - - - - -
37
Kenji Uemura 1212 - - - - - - - - - - -
38
Yoshihito Miyao 10 - - - - - - - - - -10 -
39
Atsuya Hongo 10 - - - - -10 - - - - - -
40
Reina Matsuo 10 - -10 - - - - - - - - -
41
Hajime Sakusabe 10 -10 - - - - - - - - - -
42
Takashi Kamada 8 - - - 2 - - - - 6 0 - -
43
Kouzou Ito 8 - - - - - - - - - - - 8
44
Akira Morita 8 - - - - - - - 8 - - - -
45
Kenichi Nakano 8 - - - - - 8 - - - - - -
46
Hiroshi Nishijima 8 - - 8 - - - - - - - - -
47
Shingo Koyama 7 - - - 6 - - - - - 1 - -
48
Kazuo Ashizaki 6 - - - - - - - - - - - 6
49
Junichi Yoshida 6 - - - - - - - - - - 6 -
50
Kiyotaka Nakamura 6 - - 6 - - - - - - - - -
51
Koichi Yoshioka 4 - - - - - - - - - - - 4
52
Toshihiro Ueki 4 - - - - - - - - - - 4 -
53
Masaaki Tanoue 4 - - - - - 4 - - - - - -
54
Reo Matsuo 4 - - 4 - - - - - - - - -
55
Yuichiro Asahi 2 - - - - - - - - - - 2 -
56
Nobuaki Isobe 2 - - - - - - - - - 2 - -
57
Yoshihiro Tamaki 2 2 - - - - - - - - - - -
58
Toshihiro Imai 1 - - - - - - - - - - - 1
59
Hideto Morikawa 1 - - - - - - - - - - 1 -
60
Kazumi Kato 1 1 - - - - - - - - - - -
61
Mayumi Fukai 0 - - - - - - - - - - - 0
62
Yusuke Ishibashi 0 - - - - - - - - - - 0 -
62
Shigeru Ishii 0 - - - - - - - - - - 0 -
62
Daiki Yata 0 - - - - - - - - - - 0 -
62
Toshihiro Sasaki 0 - - - - - - - - - - 0 -
62
Masataka Miyano 0 - - - - - - - - - - 0 -
67
Takeshi Tokuda 0 - - - - - - - - - 0 - -
68
Isao Sakai 0 0 - - - - - - - - - - -
68
Yoshinori Umeno 0 0 - - - - - - - - - - -
68
Keiji Kinoshita 0 0 - - - - - - - - - - -
優勝ポイント
無効ポイント

2015年 ポイントランキング


2014年 ポイントランキング


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング