F1RCGP2017 ポイントランキング

F-1グランプリクラス・2017コンストラクターズ ポイントランキング (6戦有効)

RankTeamTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Futaba F-1 Racing 141 -30 -28 - -33 - -3515 -
2
Morotech B 132261925 - - - - -15 -2522
3
ZEN 10215261540 - - - - - 6 - -
4
ZEN RC Circuit 68 -18 -20 - - - - -30 - -
5
Big+3 Racing 43 - -18 - - - - -25 - - -
6
Morotech Speed Way 34 - - - - - - - - -15 -19
7
Morotech 33 - - - - - - - - - 8 -25
8
Team ALBATROSS 30 - -12 - - - - -18 - - -
9
Dontech 26 - - - - - - - - - - -26
10
MISAKI RCC 25 - - - - - -25 - - - - -
11
Atlantis 2525 - - - - - - - - - - -
12
STC 20 - - - - - - - - - -18 2
13
TBN 12 - 6 - 6 - - - - - - - -
14
Prochemi 1212 - - - - - - - - - - -
15
Scuderia Wandra 10 - 2 - 4 - - - - - 4 - -
16
HiroFactory Racing Family 1010 - - - - - - - - - - -
17
Team Boyotech 7 - - - - - - - - - - - 7
優勝ポイント
無効ポイントF-1グランプリクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Yukinobu Nojiri(MRB) 110181525 - - - - -15 -2512
2
Takatoshi Morita(FUR) 79 -18 -18 - -18 - -25 - -
3
Hideki Tada(ZEN) 56 -25 -25 - - -- - 6 - -
4
Michihiro Takayasu(FUR) 47 -12 -10 - -15 - -10 - -
5
Tsutomu Hashimoto(ZEN) 4615 11515 - - - - - - - -
6
Takayoshi Kawano(BI3) 43 - -18 - - - - -25 - - -
7
Makoto Yamada(ZER) 38 - 8 -12 - - - - -18 - -
8
Yuta Koike(MOR) 33 - - - - - - - - - 8 -25
9
Nozomi Iizuka(ZER) 30 -10 - 8 - - - - -12 - -
10
Takashi Osaki(ALB) 30 - -12 - - - - -18 - - -
11
Hikaru Yazaki(MIR) 25 - - - - - -25 - - - - -
12
Shinnosuke Ogino(ATL) 2525 - - - - - - - - - - -
13
Kouichi Yasuda(STC) 20 - - - - - - - - - -18 2
14
Mikio Kuriyama(MSW) 19 - - - - - - - - -15 - 4
15
Masato Watanabe(MRB) 18 8 - - - - - - - - - -10
16
Junya Ozeki(DNT) 18 - - - - - - - - - - -18
17
Hajime Katagiri(MSW) 15 - - - - - - - - - - -15
18
Noriaki Kawanishi(FUR) 15 - - - - - - - - - -15 -
19
Kazushi Suzuki(TBN) 12 - 6 - 6 - - - - - - - -
20
Tatsuya Hibino(PCM) 1212 - - - - - - - - - - -
21
Tatsuya Moteki(WAN) 10 - 2 - 4 - - - - - 4 - -
22
Hironobu Nakatani(HRF) 1010 - - - - - - - - - - -
23
Yasuhiro Kotake(DNT) 8 - - - - - - - - - - - 8
24
Nobuyuki Maruyama(BOY) 6 - - - - - - - - - - - 6
25
Yuichiro Asahi(MRB) 4 - 4 - - - - - - - - - -
26
Katsuhiko Naito(BOY) 1 - - - - - - - - - - - 1F-1スケールクラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masateru Ezaka(SAUB-01) 1281825 -10 -2525 - - -25 -
2
Ryuichi Shigematsu(TYRL-01) 116 815 -121518 - -25 -1825
3
Takashi Kamada(FERR-02) 58 - -25 - - - - -18 -15 -
4
Taiichirou Uemura(REDB-01) 25 - - - -25 - - - - - - -
5
Naoyuki Mori(WILL-01) 25 - - -25 - - - - - - - -
6
Takuya Nakagawa(MERC-01) 2525 - - - - - - - - - - -
7
Makoto Miyamoto(JAGU-01) 18 - - - -18 - - - - - - -
8
Fumihiko Omura(GALE-01) 18 - - -18 - - - - - - - -
9
Daiki Yata(JORD-02) 18 -18 - - - - - - - - - -
10
Seiji Ito(FERR-03) 15 - - -15 - - - - - - - -
11
Tatsuya Ishikawa(MCLA-01) 15 - - - - - - - -15 - - -
12
Yasuhiro Namba(MERC-02) 1515 - - - - - - - - - - -
13
Isao Sakai(JORD-01) 1212 - - - - - - - - - - -
14
Naoki Nakagawa(FERR-01) 1010 - - - - - - - - - - -
15
Kaoru Umetsu(RENA-01) 8 - - - 8 - - - - - - - -

F-1クラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (3戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Tsukasa Gouda 68 - -18 - - - - -25 -25 -
2
Tsubasa Iizuka 68 -25 -25 - - - - -18 - -
3
Tsutomu Arakawa 6525 -10 - -25 - -15 - - -
4
Masateru Ezaka 61 815 -18 - 425 - - -18 -
5
Ryuichi Shigematsu 45 1 2 -1025 6 - - 0 -10 2
6
Mamoru Furukawa 43 - -25 - - - - -18 - - -
7
Tomonori Onishi 4015 - - - - - -25 - - - -
8
Hideki Masui 33 - - 8 - - - - -10 -15 -
9
Hiroshi Sakurai 28 -18 - - - - - - -10 - -
10
Masato Doi 2712 - - - - - -15 - - - -
11
Makoto Takahira 27 - -15 - - - - -12 - - -
12
Masatoshi Utsubo 26 - - - - -18 - - - - - 8
13
Shinobu Suwa 25 - - - - - - - - - - -25
14
Toshinori Yanagisawa 25 - - - - - - - - -25 - -
15
Kazuo Ashizaki 25 - - - - -15 - - - - -10
16
Hiroyuki Yoshimoto 22 - - 2 - - - - - 8 -12 -
17
Kazumi Numata 18 - - - - -12 - - - - - 6
18
Kota Miwa 1810 - - - - 8 - - - - - -
19
Kouichi Yoshioka 18 - - - - - - - - - - -18
20
Norihiro Kotani 18 - - - - - - -18 - - - -
21
Keizo Ohmachi 18 - - - -18 - - - - - - -
22
Kenji Ogino 1818 - - - - - - - - - - -
23
Kenji Yamazaki 16 - - -15 - - - - - 1 - -
24
Shinobu Ito 15 - - - - - - - - - - -15
25
Toshifumi Ono 15 - - - - - - - - -15 - -
26
Taiichirou Uemura 15 - - - -15 - - - - - - -
27
Katsuei Kaneko 12 - - - - - - - - - - -12
28
Takehiro Kurokawa 12 - - - - - - - - -12 - -
29
Manabu Tayama 12 - - - - - - -12 - - - -
30
Shigeaki Ina 12 - - -12 - - - - - - - -
31
Atsushi Sugimoto 12 - -12 - - - - - - - - -
32
Toshinori Suzuki 12 -12 - - - - - - - - - -
33
Kouichi Yasuda 10 - - - - - - -10 - - - -
34
Hidekazu Tachino 10 - - - - -10 - - - - - -
35
Makoto Ohyama 10 -10 - - - - - - - - - -
36
Takashi Kamada 8 - - 0 - - - - - 0 - 8 -
37
Hideto Morikawa 8 4 4 - - - - - - - - - -
38
Takashi Suzuki 8 - - - - - - - - - 8 - -
39
Shuhei Kaihori 8 - - - - - - - 8 - - - -
40
Hajime Sakusabe 8 - 8 - - - - - - - - - -
41
Shuuji Takahira 7 - - 1 - - - - - 6 - - -
42
Minoru Sekiguchi 6 - - - - - - - - - 6 - -
43
Kikuo Nakatsu 6 - - 6 - - - - - - - - -
44
Kouki Masuda 6 - 6 - - - - - - - - - -
45
Kenji Uemura 6 6 - - - - - - - - - - -
46
Kouzou Ito 4 - - - - - - - - - - - 4
47
Shoto Onishi 4 - - - - - - - - - 4 - -
48
Shigetoshi Morihara 4 - - - - - - - - 4 - - -
49
Kouichi Hattori 4 - - 4 - - - - - - - - -
50
Toshihiro Ueki 2 - - - - - - - - - 2 - -
51
Shoji Okabayashi 2 - - - - - - - - 2 - - -
52
Kenichi Nakano 2 - - - - - 2 - - - - - -
53
Isao Sakai 2 2 - - - - - - - - - - -
54
Daisuke Akema 1 - - - - - - - - - - - 1
55
Takayuki Yoshii 1 - - - - - - - - 1 - - -
56
Hiroyuki Kidu 0 - - 0 - - - - - 0 - - -
57
Shinichi Kushida 0 - - - - - - - - - - - 0
57
Tomotoshi Nakamaru 0 - - - - - - - - - - - 0
59
Keita Iwai 0 - - - - - - - - - 0 - -
59
Shigeru Ishii 0 - - - - - - - - - 0 - -
61
Keiji Kinoshita 0 - - - - - - - - 0 - - -
61
Hirokazu Koriyama 0 - - - - - - - - 0 - - -
63
ShinjiTanaka 0 - - 0 - - - - - - - - -
63
Shingo Koyama 0 - - 0 - - - - - - - - -
63
Tatsuya Sadano 0 - - 0 - - - - - - - - -

F-1グランプリラバークラス・2017ドライバーズ ポイントランキング (6戦有効)

RankDriverTOTALRound1Round2Round3Round4Round5Round6Round7Round8Round9Round10Round11Round12
1
Masakatsu Kinoshita 9525 -18 - -15 - -2512 - -
2
Keiji Kinoshita 8815 -12 - -18 - -1825 - -
3
Kohei Tomita 25 - - - - - - -25 - - - -
4
Masatoshi Utsubo 25 - - - - -25 - - - - - -
5
Makoto Takahira 25 - -25 - - - - - - - - -
6
Takashi Kamada 25 - -10 - - - - -15 - - -
7
Hideki Tada 25 - - - - - - - - -18 - -
8
Yuichi Hamaguchi 18 - - - - - - -18 - - - -
9
Kazumi Kato 1818 - - - - - - - - - - -
10
Makoto Yamada 15 - - - - - - - - -15 - -
11
Hironobu Nakatani 15 - - - - - - -15 - - - -
12
Tatsuya Sadano 15 - -15 - - - - - - - - -
13
Yukinobu Nojiri 12 - - - - - - -12 - - - -
14
Kouji Nonaka 10 - - - - - - - - -10 - -
15
Riyuji Nishiguchi 10 - - - - - - -10 - - - -
16
Takuya Nakagawa 8 - - - - - - - 8 - - - -
17
Masateru Ezaka 6 - - - - - - - 6 - - - -
18
Kouji Inaba 4 - - - - - - - 4 - - - -
優勝ポイント
無効ポイント

2016年 ポイントランキング


2015年 ポイントランキング


2014年 ポイントランキング


2013年 ポイントランキング


2012年 ポイントランキング


2011年 ポイントランキング


2010年 ポイントランキング


2009年 ポイントランキング